Dotační program MŠMT na rok 2018 – „MŮJ KLUB“

Cílem programu je „Podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a vytvářet podmínky pro jejich pohybové aktivity bez rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků.“
Ad1) Cílem je tedy podporovat bez rozdílu, ale vytváří seznam dětí, který dělí děti do šesti kategorii.
Ad2) Dochází k diskriminaci, kdy některé organizované a neorganizovaní sportovci nemají svaz, který by pořádal šest oficiálních soutěží v každé věkové kategorii. Například v individuálních sportech.

Cílem programu je „Podpora pomocí Programu MŮJ KLUB bude zaměřena na projekty, jejichž obsahem je především pravidelná a dlouhodobá činnost určená co nejširšímu spektru dětí a mládeže, podpora činností a aktivit mladých sportovců a trenérů, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků, a údržbu a provoz sportovních zařízení jednotlivých spolků.
Ad3) Nejširších spektrem se rozumí vyřadit děti do 6 let? Cvičení rodičů s dětmi není podporovaným sportem?
Ad4) Mají-li být podporování trenéři, proč není stanoveno min. procento mzdových nákladů?
Ad5) Má-li dojít k rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků, proč nejsou způsobilým výdajem mzdové prostředky funkcionářů sportovního spolku, tj. předsedů a místopředsedů spolku.

Cílem programu je „Za děti mládež od 6 do 23 let se pro účely tohoto programu považují ročníky
1995 až 2012 včetně.
Ad6) Není mi jasné, jakým způsobem bylo vybrán právě tento rozptyl.

Cílem programu je „Kritériem pro věcné hodnocení je aktivita dětí a mládeže, která dělí členy na tři hlavní kategorie:
1) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 1x týdně (koeficient 1,0)
2) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 2x týdně
a) věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 2,0)
b) věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 3,0)
c) věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 2,0)
3) děti a mládež od 6 do 23 let cvičící minimálně 2x týdně, kteří se zároveň účastní 6 oficiálních soutěží, které pořádá sportovní svaz, za rok
a) věkové rozhraní 6 až 10 let (koeficient 4,0)
b) věkové rozhraní 11 až 16 let (koeficient 6,0)
c) věkové rozhraní 17 až 23 let (koeficient 4,0)
ad7) Děti koeficient vztaženo k max. koeficientu
6 – 10 let min. 1 – max. 4 tzn. min. 17% až max. 66%
11 – 16 let min. 1 – max. 6 tzn. min. 17% až max. 100%
17 – 23 let min. 1 – max. 4 tzn. min. 17% až max. 66%
Proč jsou děti stratifikovány podle věku a věk je limitujícím faktorem pro max. výši dotace?
Ad8) Šest oficiálních soutěží – například ve sportovní gymnastice je umožněn start na soutěži od věku min. 7 let (mezinárodními pravidly FIG). Tím pádem šestiletého dítěte přicházím o 33% oproti jinému sportu, kde to umožněno je.
Na závodech organizovaným sportovním svazem je dán limit účastníků na sportovní oddíl.