Psal se rok 2015 a bylo pondělí 22.6., konalo se zastupitelstvo města Vsetín. Nastal bod č. 27 „Prodej pozemku v prostoru u ČSOB“. Na město došla žádost z firmy Valatrans a.s. o odkoupení pozemku o celkové výměře 338,8 m². Výchozí stav je zobrazen v obrázku č.1 – fáze 0. Předmětný prodej pozemku je znázorněn na obrázku č. 2 – fáze 1 – fialovou šrafou. Zastupitelstvo hlasovalo všemi hlasy pro. Jak je z obrázku patrno, město tímto krokem prodalo pozemek, kde je umístěn stávající vjezd k objektu bývalé budovy banky ČSOB (nebo případně chcete-li IPB).

Pokračovat ve čtení

V přednádražním prostoru má vzniknout nové obchodní centrum (OC), prezentované jako OC Trnka. Celá stavba OC je soukromou investicí firmy Valatrans a.s. Osobně s danou stavbou nemám problém a její umístění a vzhled se relativně povedl. To co mne zaujalo, je stavba podzemního parkoviště, které by mělo být pod celým obchodním centrem a také pod plánovaným „náměstíčkem“ před věžákem, město se má finančně spolupodílet na parkovišti z cca 1/3, odhadovaná částka je cca 30 mil. kč. 55 mil. kč.

OC má obsahovat: (Na veřejném projednávání s veřejností 2.5.2016 bylo prezentováno):

  • obchod potravin cca 675 m²
  • obchodní jednotky včetně dvou kaváren cca 3519 m²
  • hotel cca 39 lůžek
  • restaurace 432 m²
  • bowling cca 30 návštěvníků
  • fitness cca 30 návštěvníků
  • 176 parkovacích míst (z toho 1/3 stavěna městem Vsetín, tedy cca 60 míst za cenu cca 30 mil. kč 55 mil. kč)

Pokračovat ve čtení