Jak je na Vsetíně pečováno o veřejné prostranství?

Pojďme si veřejné prostranství definovat. Zákon o obcích č. 128/2000 sb. říká:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Ve dnešním článku jsem se zaměřil na stav chodníků. Může se zdát, že je to věc nepodstatná, nicméně vše vypovídající, jak je „veřejné prostranství“ všeobecně vnímáno, opomíjeno a přehlíženo.

Pokračovat ve čtení

Psal se rok 2015 a bylo pondělí 22.6., konalo se zastupitelstvo města Vsetín. Nastal bod č. 27 „Prodej pozemku v prostoru u ČSOB“. Na město došla žádost z firmy Valatrans a.s. o odkoupení pozemku o celkové výměře 338,8 m². Výchozí stav je zobrazen v obrázku č.1 – fáze 0. Předmětný prodej pozemku je znázorněn na obrázku č. 2 – fáze 1 – fialovou šrafou. Zastupitelstvo hlasovalo všemi hlasy pro. Jak je z obrázku patrno, město tímto krokem prodalo pozemek, kde je umístěn stávající vjezd k objektu bývalé budovy banky ČSOB (nebo případně chcete-li IPB).

Pokračovat ve čtení

Vsetín - hazard - od 1.1.2017 platí Obecně závazná vyhláška města Vsetín č. 2/2016, která omezuje umístění sázkových her a loterii a obdobných hazardních her na jedno hrací místo. Tím to místem je budova Lidového domu - Mostecká č.p. 362. Dle vydaných povoleních Ministerstvem Financí bylo ke dni 31.12.2016 výdáno 161 licencí, tyto licence budou zrušeny. Aktuálně bylo zrušeno již 38 zařízení, dalších 65 zařízení již má vydáno rozhodnutí o odstanění zařízení a běží zákoné lhůty. Se zbývajicími 61 probíhá řízení. Výsledným stavem bude nových 76 zařízení, tedy o cca 50% méně "vyherních terminálů".

Vsetín díky KOVu dosáhl snížení z počtu 32 heren na jednu.

Na včerejším zastupitelstvu 25.7.2016 informoval starosta Jiří Čunek o výsledku elektronické aukce v kauze Vsetínského Kasína.

Vyhrála společnost HELVET GASTRO s.r.o., která nabídla městu roční nájem v hodnotě 5 960 000 kč.

Informoval i tom, že smlouva s provozovatelem bude na  10 let a že nese spoustu rizik. Podrobnosti snad někdy příště.

 

V přednádražním prostoru má vzniknout nové obchodní centrum (OC), prezentované jako OC Trnka. Celá stavba OC je soukromou investicí firmy Valatrans a.s. Osobně s danou stavbou nemám problém a její umístění a vzhled se relativně povedl. To co mne zaujalo, je stavba podzemního parkoviště, které by mělo být pod celým obchodním centrem a také pod plánovaným „náměstíčkem“ před věžákem, město se má finančně spolupodílet na parkovišti z cca 1/3, odhadovaná částka je cca 30 mil. kč. 55 mil. kč.

OC má obsahovat: (Na veřejném projednávání s veřejností 2.5.2016 bylo prezentováno):

  • obchod potravin cca 675 m²
  • obchodní jednotky včetně dvou kaváren cca 3519 m²
  • hotel cca 39 lůžek
  • restaurace 432 m²
  • bowling cca 30 návštěvníků
  • fitness cca 30 návštěvníků
  • 176 parkovacích míst (z toho 1/3 stavěna městem Vsetín, tedy cca 60 míst za cenu cca 30 mil. kč 55 mil. kč)

Pokračovat ve čtení