Problém – vandalismus a tagování

Velmi nemilé přivítání mne potkalo dnes při příjezdu z gymnastických závodů. Jedná se o nástěnku Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín, která je umístěna před Sokolovnou. Tag umístěn přes celou skleněnou plochu. Pocit zmaru, nechuti a nepochopení chování nějakého jedince. Nebojím se „tagování“ nazvat vandalským činem.

Vandalismus, svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných statků, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. (1)

Proč?

Najít pochopení pro podobné činy nedokážu. Město Vsetín má dotaci na „Obnovu staveb“, proč by nemohlo mít podobný dotační titul na odstranění „tagů“ na celém území města? Navrhnu to na „stavební“ komisi.

Opravíme to!

Na druhou stránku tento „tag“ způsobil můj zájem o tuto nástěnku, až najdu volnou chvíli, tak ji opravím. Obrousím a opatřím minimálně nový nátěr. Ať je řádným odkazem TJ Sokol Vsetín.

A když už prezentace…

Tak i současný web Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín by si zasloužil minimálně i nový kabát. Jednotná grafika na těchto dvou místech bude samozřejmostí.

 

Použité zdroje:

(1) Wikipedie