Chodník – věc veřejná

Jak je na Vsetíně pečováno o veřejné prostranství?

Pojďme si veřejné prostranství definovat. Zákon o obcích č. 128/2000 sb. říká:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Ve dnešním článku jsem se zaměřil na stav chodníků. Může se zdát, že je to věc nepodstatná, nicméně vše vypovídající, jak je „veřejné prostranství“ všeobecně vnímáno, opomíjeno a přehlíženo.

Typ A: V deštivém počasí se jedná o dlažbu s překvapením. Typ B: Press beton – UNI – Dekor (230×140)

Nový „povrch“ cestou na Horní město a hřbitov. Chodí se po něm opravdu hrozně. Ale zase na druhou stranu to vysvětluje, proč „všichni“ nosí sportovní/turistickou obuv.

Běhounová vazba (200×100).

Vazba do obdelníku (200×100).

Vazba do tvaru L (200×100).

Vazba do čvetce (200×100).

Asfalt.

H-Profil ( 200×165)

Velké betonové čtverce (500×500)

Čtverce (400×400)

Asfalt.

Kdysi (čtverce 400×400)

Litý beton.

Typ Parolín (120×240).

Závěr:

Opravdu jsme ve veřejném prostoru nebo ve vzorkové prodejně zámkové dlažby?

Nedokáže udržet chodníky ve schůdném stavu. Nedokážeme sjednotit ani tvar zámkové dlažby. Vytvářimé zelené pásy v šíři 40 cm, kde nikdy zeleň rust nebude. Nedokáže vytvořit bezbariérové přechody a vstupy do objektů. Dokáže vytvořit a tolerovat vizuální reklamní smog. Svévolně vymýšlíme uliční čáry, tvrdíme, že prostor před nádražíjem je historické jádro, ale odmítáme vytvořit regulační plán.

Ale budeme řešit čtyři nové mosty přes řeku Bečvu? Budeme smýšlet o lanovce na Sychrov? Budeme žít v představách, že nová obchodní galerie zachrání Vsetín?  Nemohu se ubrátit dojmu, že se jedná o další kouřovou clonu, která má za následek vytáhnout finance z investičních peněz nás Všech, občanů města Vsetín. Tyto šuplíkové projekty jsou utopií.

Jen se podívejme, co vzniklo ve Vsetíně od roku 1990. Docela trefně to podchytil Aleš Koňařík včetně trefného komentáře.

 

PS:

Když nevíš co tam, dej tam květináč!

Kam nemuže čert a auto, tam bude květináč.

„Zeleň“

Rozpadajicí opěrná zeď, cesta na Jasenku.