Dotace v oblasti sportu pro rok 2018 – došlé žádosti

Sešel se rok s rokem a opět zde máme žádosti sportovních klubů o dotace. Žádosti jsou k nahlédnutí na webu města Vsetín. A co nejzajimavějšího z nich vyčteme?

3121 osob (100%)

sportujicí mládež do 21 let

518 – TJ Sokol
411 – TJ Mez
407 – TJ Zbrojovka
227 – Valašský hokejový klub
216 – FC Vsetín


Celkem máme ve vsetinských sportovích a volnočasových klubech registostrovaných 3121 dětí. Nejpočetnější členskou základnu má TJ Sokol Vsetín s 518 dětmi. Následuje TJ Mez s 411 dětmi a TJ Zbrojovka s 407 dětmi. S odstupem je pak hokej s 227 dětmi a fotbal s 216 dětmi.

903 osob (29%)

sportujicí mládež do 21 let mimo Vsetín

144 – TJ Sokol
141 – TJ Zbrojovka
85 – Royal Rangers
81 – Junák Vsetín
73 – TJ Mez


Dvacet devět procent sportujicí mládeže ve vsetinských sportovních a volnočasových klubech má trvalé bydliště mimo územní města Vsetín.

2218 osob (71%)

sportujicí mládež do 21 let ze Vsetína

374 – TJ Sokol
338 – TJ Mez
266 – TJ Zbrojovka
202 – Valašský hokejový klub
147 – FC Vsetín


Nejvíce dětí k pohybu táhne Tělocvičná jednota Sokol Vsetín, tedy oddíl tance (All style unit), oddíl sportovní gymnastiky, oddíl všestranosti a stolního tenisu. TJ MEZ nabízí cvičení rodičů s dětmi, parkour, venkovní posilovnu, tenis a jiné volnočasové sportovní aktivity. Následují pak již "velké" kolektivní sporty.

29 784 160 Kč (100%)

rozpočty sportovních organizací

8 860 000 Kč – Valašský hokejový klub
4 420 000 Kč – FC Vsetín
3 174 306 Kč – TJ Zbrojovka
2 496 000 Kč – TJ Sokol
1 760 300 Kč – TJ Mez


Celkové rozpočty sportovních klubů dosahují téměř k třiceti milionům korun. Hokejová mládež pracuje s rozpočtem pod devět mil. kč. Fotbal operuje s částkou necelých čtyři a půl mil. kč.

9 192 455 Kč (32,47%)

nájemné a energie

3 200 000 Kč – Valašský hokejový klub
1 608 221 Kč – TJ Zbrojovka
970 000 Kč – FC Vsetín
598 000 Kč – TJ Sokol
460 000 Kč – TJ Alcedo


Nájemné a energie sportovních prostor se pohybují v částce přes devět milionů kč. Hokejový stadion stojí tři miliony dvěsta tisíc korun. Údržba fotbalových hřišť cca jeden mil. kč.

6 140 800 Kč (10,07%)

mzdy a odměny

2 870 000 Kč – Valašský hokejový klub
935 000 Kč – FC Vsetín
749 800 Kč – TJ Mez
570 000 Kč – TJ Sokol
406 800 Kč – TJ Zbrojovka


Jak je patrno z grafu a tabulky, jedinný Valašský hokejový klub si může dovolit zaplatit trenéry na částečné/celé úvazky (nebo švarc systém).

15 045 704 Kč (45,29%)

žádáná částka

5 200 000 Kč – Valašský hokejový klub
2 561 000 Kč – FC Vsetín
1 561 350 Kč – Klub biatlonu
1 423 750 Kč – TJ Zbrojovka
660 000 Kč – TJ Sokol


Největším žadatelem je Valašský hokejový klub, žádá na nájem a enerigie (3 200 000 Kč), materiál (400 000 kč), rozhodčí a zdravotní službu (300 000 kč), ubytování a stravu hráčů (300 000 kč) a mzdy (1 000 000 Kč). Klub biatlonu žádá 1 000 000 kč na nákup pozemku pro vybudování střelnice.

5 157 Kč (průměrná částka)

žádaná častka/sportujicí mládež do 21 let
(34 697 Kč až 312 Kč)

34 697 Kč – Klub biatlonu
22 907 Kč – Valašský hokejový klub
16 667 Kč – Hokejový klub Vsetín ženy
11 856 Kč – FC Vsetín
8 528 Kč – Ski klub Vsetín


Dle podaných žádostí je nejdražším sportem "biatlon". Nicméně je potřeba přihlédnout, že žádají finance na střelnici a že je toto číslo zavádějicí. Pokud by byla žádost bez střelnice tak by žádaná částka na člena klesla na 12 474 Kč. Dalším "drahým" sportem je hokej, fotbal a lyžování.

6 415 000 Kč [1]

alokace dotačního programu, v zadání dotačního programu 2018

7 500 000 Kč [2]

alokace  rozpočtu města na rok 2018

7 365 000 Kč + 500 000 Kč + 2 500 000 Kč [3] [4]

alokace dotačního programu v zadání dotačního programu 2017 + navýšení návrhem KOV + druhé kolo

15 %

prezentované navýšení všech dotačních programů na rok 2018

1,8 %

skutečné navýšení dotačního programu 2018 (po vyjmutí VHK s.r.o.)

navýšení dotačního programu 2017 o 15% je 8 470 000 Kč

Závěr:

Vzhledem k tomu, že VHK s.r.o. (hokej, A team, muži) se stal profesionálním klubem a nemůže žádat skrz dotační titul, tak byla alokace dotačního programu snížena právě o 950 tis. kč, které VHK s.r.o dostávalo každý rok. Skutečné reálné navýšení je necelé dva procentní body. Místo očekávaného navýšení o 2 055 tis. kč (VHK 950 tis. kč  + 15% 1 105 tis. kč [ze základu 7 365 000 Kč]) došlo k navýšení jen o 135 tis. kč (1,8 %) oproti roku 2017 (+17 % ze sníženého základu 6 415 000 Kč). Navýšení dotačního titulu o 135 tis. Kč znamená +585 tis. Kč (+8,5%) v porovnání s částkou rozdělovanou v prvním kole loňského roku (po odečtení fixní částky VHK s.r.o.). Otázkou je, zda a kdy bude druhé kolo dotací a v jaké části. Z hlediska plánování rozpočtu organizací je žádoucí znát zdroje i objemy financování na počátku roku a ne až na podzim (očekávaný termín druhého kola).

 

Dotace Zadání programu I. kolo II. kolo VHK s.r.o. Celkem
2016 7 365 000 Kč 7 365 000 Kč 2 300 000 Kč -950 000 Kč 8 715 000 Kč
2017 7 365 000 Kč 7 865 000 Kč 2 500 000 Kč -950 000 Kč 9 415 000 Kč
2018 6 415 000 Kč 7 500 000 Kč ? 0 Kč* 7 500 000 Kč

Tab. č. 1: Srovnání dotací do sportu za rok 2016-18 (* VHK řešeno v samostatné rozpočtové kapitole).


Použité zdroje:

Podrobná tabulka

Odevzdané žádosti

Rozpočet města na rok 2018 str. 14.