Dotace Vsetín – Sportovní činnost 2019

Rok se sešel s rokem a máme zde na stole znova žádosti sportovních klubů z města Vsetína.

Dotace vzrostla letos o 9% o proti loňskému roku  na částku 11 000 000 Kč

Období růstu +9%

Z došlých žádostí je patrné, že se všem daří udržet a posilit členskou základnu (nárust o 12,7%) a rozpočty všech co žádají o dotace je v souhrnu rekordních 32,5 mil Kč (32 459 825 Kč), což je nárust o 9% oproti roku 2018. Žádané prostředky jsou vyšší jen o 6,7%, tedy již přes 16 mil. Kč.

Tabulka – 2018 a Tabulka 2019

Letos nepodali žádost o proti roku 2018 dva kluby: Nohejbalový klub Vsetín a Sportovní klub Kobra.

Návrh rozdělení

Ani letos jsem nenechal ujít možnost navrhnou co nejtransparentněji a dle zadání dotačního titulu, tedy dle hlavních kriterií (počet členů a náklady na prostory) a doplňkového kriteria výkonnosti.

Jak jsem postupoval:

  1. určil jsem si klíč, náklady na prostory 40% z dotace, náklady na počet členů 40% a výkonnost zbytek
  2. náklady na prostory = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč, celkové náklady na prostory 10,26 mil. Kč; 4,4/10,26 = 42,87%, tímto procentem jsem všem vynásobil náklady na prostory (sloupec Z)
  3. náklady na počet členů = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč,  celkem členů 3519, z čehož vyplývá 1250 kč na člena, počet členů krát vypočtená částka je sloupec AA
  4. v tomto kroku již bylo patrné, že některé žádosti žadají méně, než vychází výpočet, proto bylo provedeno zastropování po výši žádosti, zbytek prostředku byl převeden do výkonosti (35%)
  5. výkonnost, byly vybrány 3 kluby a finance byli rozděleny dle poměru odměn (mezd)

Návrh rozdělení

Zdroje:

Tabulka s daty ze zádostí za rok 2018 a 2019

Tabulka google sheets včetně návrhu rozdělení

Tabulka PDF včetně návrhu rozdělení

Dotační program včetně odevzdaných žádostí