Rok se sešel s rokem a máme zde na stole znova žádosti sportovních klubů z města Vsetína.

Dotace vzrostla letos o 9% o proti loňskému roku  na částku 11 000 000 Kč

Období růstu +9%

Z došlých žádostí je patrné, že se všem daří udržet a posilit členskou základnu (nárust o 12,7%) a rozpočty všech co žádají o dotace je v souhrnu rekordních 32,5 mil Kč (32 459 825 Kč), což je nárust o 9% oproti roku 2018. Žádané prostředky jsou vyšší jen o 6,7%, tedy již přes 16 mil. Kč.

Tabulka – 2018 a Tabulka 2019

Letos nepodali žádost o proti roku 2018 dva kluby: Nohejbalový klub Vsetín a Sportovní klub Kobra.

Návrh rozdělení

Ani letos jsem nenechal ujít možnost navrhnou co nejtransparentněji a dle zadání dotačního titulu, tedy dle hlavních kriterií (počet členů a náklady na prostory) a doplňkového kriteria výkonnosti.

Jak jsem postupoval:

  1. určil jsem si klíč, náklady na prostory 40% z dotace, náklady na počet členů 40% a výkonnost zbytek
  2. náklady na prostory = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč, celkové náklady na prostory 10,26 mil. Kč; 4,4/10,26 = 42,87%, tímto procentem jsem všem vynásobil náklady na prostory (sloupec Z)
  3. náklady na počet členů = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč,  celkem členů 3519, z čehož vyplývá 1250 kč na člena, počet členů krát vypočtená částka je sloupec AA
  4. v tomto kroku již bylo patrné, že některé žádosti žadají méně, než vychází výpočet, proto bylo provedeno zastropování po výši žádosti, zbytek prostředku byl převeden do výkonosti (35%)
  5. výkonnost, byly vybrány 3 kluby a finance byli rozděleny dle poměru odměn (mezd)

Návrh rozdělení

Zdroje:

Tabulka s daty ze zádostí za rok 2018 a 2019

Tabulka google sheets včetně návrhu rozdělení

Tabulka PDF včetně návrhu rozdělení

Dotační program včetně odevzdaných žádostí


I. část  
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín, spolek 939 000 Kč
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s. 385 000 Kč
FC Vsetín, z.s 352 000 Kč
VK AUSTIN Vsetín z.s. 91 000 Kč
SKI KLUB MEZ VSETÍN z. s. 47 000 Kč
Družstvo sokolovny na Vsetíně, z.s. 46 000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Vsetín, Luh, pobočný spolek 37 000 Kč
   
II. část  
KČT Vsetín, z.s. 35 000 Kč
Florbal Vsetín, z.s. 123 000 Kč
   
III. část  
– Kč
   
IV. část  
Sportovní klub policie Vsetín, spolek 170 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín 650 000 Kč
Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, spolek 191 000 Kč
Celkem 3 066 000 Kč


Aktualizováno.

Program VIII rozděluje dotace tzn. na hlavu, dítě sportujicí 1x týdně dostane 1000 Kč, dítě sportujicí min. 2 týdně dostane 1800 (2000) Kč. Bylo zkontrolováno 1172 (první část) + 1356 (druhá část) + 802 (třetí část) + 1000 (čtvrtá část) z 4330 žádostí.

Jak je patrno z tabulky, tak v prvním části zkontrolovaných žádostí uspělo ze Vsetína sedm organizací, v druhé části dvě organizace. Ve třetím kole se žádné organizace ze Vsetína neobjevily. Ve čtvrté části se dostalo na tři organizace ze Vsetína.

Celkem žádalo dvanáct oraganizací ze Vsetína. Vyhověno bylo dvanácti organizacím, jedniný žadatel, kterému byla žádost zamítnuta z důvodu adminstrativní chyby byl Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, spolek, ale na odvolání  již bylo vyhověno.

Tabulka srovnaná podle velikosti.

 

Zdroj:

MŠMT, ČÁST 1,2

MŠMT, ČÁST 3

MŠMT, ČÁST 4

Tabulka rozdělení 1. část

Tabulka rozdělení 2. část

Tabulka rozdělení 3. část

Tabulka rozdělení 4. část

 

 

 

Současný návrh předložený zastupitelstvu:

Číslo
opatření
Opatření
Celková
alokace
Alokace
kolo č.1
Alokace
kolo č.2
Min- max
výše Dotace
Minimální
spoluúčast
žadatele
počet členů ze Vsetína do 21 let Výše dotace
na člena
Výše dotace – náklady na prostory
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v %) (os) (v tis. Kč) (v %)
1 Příspěvek na činnost výkonnostních
mládežnických sportovních klubů
1648 1648 0 5-470 0% 1357 1.2 53
2 Příspěvek na činnost
mládežnických preferovaných klubů
5100 5100 0 60-4000 0% 267 19.1 113
3 Příspěvek na činnost ostatních
mládežnických klubů
167 167 0 10-54 0% 382 0.4 78
4 Příspěvek na nové pořízení nebo
zhodnocení investičního majetku sportovních klubů
0 0 0 0 0%
5 Příspěvek na sportovní akce 0 0 0 0 0%
6 Příspěvek profesionálního sportu 950 950 0 950 0% 98.0

V minulém příspěvku na blogu jsem tak nějak shrnul odevzdané žádosti na dotace v oblasti sportu na rok 2017. Abych nebyl zase označen „profesionálním hazečem klacků pod nohy“. Udělal jsem návrh, jak bych předmětné žádosti vyřešil.

Pokračovat ve čtení