Odevzdané žádosti v oblasti sportu na rok 2017

Co z nich mužeme vyčíst?

Na Vsetíně máme 3 hokejistky

Dle předložené žádosti hrajou za Vsetín přesně tři hokejistky do 21 let ze Vsetína. Jejich věková struktura je 8-39 let. Celkem jich je 34, což značí meziroční nárust o 14 žen.

 

39 731,00 Kč

Přesně tolik stojí mladý hokejista na rok. Náklady za stadion jsou 3 250 000Kč. Nežádali na MŠMT v roce 2016. Valašský hokejový klub operuje s částkou 8 860 000 Kč na rok 2017.

 

Na Tyršovce se vybere ročně 40 000 Kč na vstupném

Vsetínský fotbal má ambice stát se sportovním centrem FAČR, musí mít umělé hřiště a dvě travnatá hřiště, předpokládají, že budou na Ohradě.

 

2198 dětí ze Vsetína a 799 z blízkého okolí

Přesně tolik je uváděno mladých sportovců do 21 let v jednotlivých žádostech. Zůstane nadále prioritou podpora co nejvíce sportujicí mládeže?

 

Nejvíce mládeže sdružuje Zbrojovka a Sokol

Zbrojovka – 1 255 členů, z toho 517 do 18 let.

Sokol – 567 členů, z toho 445 do 18 let.

Počet mládeže ze Vsetína do 21 let:

 • 359 – TJ Zbrojovka
 • 341 – TJ Sokol Vsetín
 • 220 – TJ Mez
 • 195* – Valašský hokejový klub
 • 137 – FC Vsetín
 • 82 – VK Austin
 • 78 – Florbal

* – u žádosti hokejové mládeže upravili žádost o výraz „v dosahu ZS“ (zimní stadión)

 

V žádosti MEZu se nikdo nevyzná

Z žádosti vubec není patrno, kolik mají oddílů, co dělají a na co žádají. Záměr?

 

Biatlon

Jedinný předpokládaný přijem uvádějí Město Vsetín. Jestli střílí tak jak vyplňují žádosti, …

 

VHK Robe Vsetín

Odkryli celé své financování:

 • Náklady 9 700 000 Kč
  • platy 4 620 000 Kč
  • výstroj 1 500 000 Kč
  • nájem a energie 1 150 000 Kč
  • rozhodčí 300 000 Kč
  • doprava 400 000 Kč
  • ostatní 2 880 000 Kč
 • Příjem 9 700 000 Kč
  • vstupné 3 000 000 Kč
  • sponzoři 4 700 000 Kč
  • město Vsetín 1 850 000 Kč
  • prodej 150 000 Kč

Nemají na ty platy nějak málo? 10 měsiců x 25 hráčů x 18 480 Kč = 4 620 000 Kč

 

8 365 000 Kč ≠ 16 168 360 Kč

První číslo ukazuje přesně tolik je nachystáno v rozpočtu města na rok 2017.  Druhé číslo představuje žádané prostředky jednotlivých oddílů, sportovních klubů, tělocvičných a tělovýchovných jednot. Vidíme značný nepoměr.

 

10 596 115 Kč

Sečteny všechny prostředky na pokrytí nákladů s pronájmy sportovišt, nebo energii. Budeme dotovat činnost, nebo se budeme pokrývat primárně náklady spojené s nájmy?

 

38 731 357 Kč

Součet nákladů všech žádatelů.

Tabulka

červená – nadprůměr, modrá – podprůměr, * roční náklady na dítě vznikly prostým podělením celkových uváděných nákladů sportovního klubu počtem dětí do 21 let

Název * Roční náklady
na dítě do 21 let
Žádost
na člena
do 21 let
Žádost
o podporu
města
Valašský hokejový klub 39 731 Kč 24 888 Kč 62,6%
HK ženy 33 077 Kč 23 077 Kč 69,8%
Nohejbal klub 24 592 Kč 8 571 Kč 34,9%
Ski klub Mez 23 438 Kč 12 406 Kč 52,9%
FC Vsetín 21 448 Kč 11 967 Kč 55,8%
Tenisová škola 17 208 Kč 6 917 Kč 40,2%
TJ Zbrojovka kuželky 17 101 Kč 12 406 Kč 72,5%
Volejbalový klub MEZ 15 050 Kč 3 350 Kč 22,3%
TJ Zbrojovka basketbal 13 086 Kč 10 343 Kč 79,0%
SK Edie team 10 000 Kč 5 183 Kč 51,8%
Tělovýchovná jednota MEZ 8 880 Kč 3 166 Kč 35,7%
TJ Zbrojovka turistika 8 292 Kč 833 Kč 10,1%
Florbal 8 102 Kč 1 346 Kč 16,6%
VK Austin 7 468 Kč 4 400 Kč 58,9%
TJ Zbrojovka tenis 7 324 Kč 1 246 Kč 17,0%
Fighters centrum Spartakus 6 190 Kč 4 048 Kč 65,4%
TJ Zbrojovka orientační běh 6 100 Kč 1 725 Kč 28,3%
TJ Zbrojovka házená 5 044 Kč 2 345 Kč 46,5%
TOM 7331 Vsetín 4 500 Kč 2 222 Kč 49,4%
TJ Zbrojovka šachy 4 103 Kč 1 538 Kč 37,5%
Sportovní klub policie 4 098 Kč 1 619 Kč 39,5%
Klub českých turistů 4 000 Kč 1 000 Kč 25,0%
TOM Skorci 3 571 Kč 988 Kč 27,7%
SK Badminton 3 440 Kč 1 600 Kč 46,5%
Tělocvičná jednota Sokol 3 341 Kč 1 247 Kč 37,3%
Junák 3 329 Kč 925 Kč 27,8%
TJ Slovan 3 132 Kč 1 765 Kč 56,3%
Vsetín Jokers 3 043 Kč 652 Kč 21,4%
Školní sportovní klub Luh 2 662 Kč 1 026 Kč 38,5%
Elim atletika 2 069 Kč 862 Kč 41,7%
Klub biatlon 1 860 Kč 1 860 Kč 100,0%
TJ Zbrojovka kulturistika 1 833 Kč 1 119 Kč 61,0%
Valašský šachový klub mládeže 1 267 Kč 333 Kč 26,3%
Judo 1 156 Kč 625 Kč 54,1%
SDH Rokytnice 1 000 Kč 365 Kč 36,5%
SDH Semetín 931 Kč 862 Kč 92,6%
TJ Zbrojovka horolezectví 869 Kč 476 Kč 54,8%
Royal Rangers 446 Kč 313 Kč 70,0%
Průměr 8 494 Kč 4 200 Kč 46,4%

 

Podrobná tabulka

Zdroj: http://www.mestovsetin.cz/…