Sportovní dotace 2017: návrh předložený radou města Vsetín

Současný návrh předložený zastupitelstvu:

Číslo
opatření
Opatření
Celková
alokace
Alokace
kolo č.1
Alokace
kolo č.2
Min- max
výše Dotace
Minimální
spoluúčast
žadatele
počet členů ze Vsetína do 21 let Výše dotace
na člena
Výše dotace – náklady na prostory
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v %) (os) (v tis. Kč) (v %)
1 Příspěvek na činnost výkonnostních
mládežnických sportovních klubů
1648 1648 0 5-470 0% 1357 1.2 53
2 Příspěvek na činnost
mládežnických preferovaných klubů
5100 5100 0 60-4000 0% 267 19.1 113
3 Příspěvek na činnost ostatních
mládežnických klubů
167 167 0 10-54 0% 382 0.4 78
4 Příspěvek na nové pořízení nebo
zhodnocení investičního majetku sportovních klubů
0 0 0 0 0%
5 Příspěvek na sportovní akce 0 0 0 0 0%
6 Příspěvek profesionálního sportu 950 950 0 950 0% 98.0