Dotace z MŠMT 2017, program VIII, Celkem, Vsetín

I. část  
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín, spolek 939 000 Kč
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s. 385 000 Kč
FC Vsetín, z.s 352 000 Kč
VK AUSTIN Vsetín z.s. 91 000 Kč
SKI KLUB MEZ VSETÍN z. s. 47 000 Kč
Družstvo sokolovny na Vsetíně, z.s. 46 000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Vsetín, Luh, pobočný spolek 37 000 Kč
   
II. část  
KČT Vsetín, z.s. 35 000 Kč
Florbal Vsetín, z.s. 123 000 Kč
   
III. část  
– Kč
   
IV. část  
Sportovní klub policie Vsetín, spolek 170 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín 650 000 Kč
Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, spolek 191 000 Kč
Celkem 3 066 000 Kč

Aktualizováno.

Program VIII rozděluje dotace tzn. na hlavu, dítě sportujicí 1x týdně dostane 1000 Kč, dítě sportujicí min. 2 týdně dostane 1800 (2000) Kč. Bylo zkontrolováno 1172 (první část) + 1356 (druhá část) + 802 (třetí část) + 1000 (čtvrtá část) z 4330 žádostí.

Jak je patrno z tabulky, tak v prvním části zkontrolovaných žádostí uspělo ze Vsetína sedm organizací, v druhé části dvě organizace. Ve třetím kole se žádné organizace ze Vsetína neobjevily. Ve čtvrté části se dostalo na tři organizace ze Vsetína.

Celkem žádalo dvanáct oraganizací ze Vsetína. Vyhověno bylo dvanácti organizacím, jedniný žadatel, kterému byla žádost zamítnuta z důvodu adminstrativní chyby byl Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, spolek, ale na odvolání  již bylo vyhověno.

Tabulka srovnaná podle velikosti.

 

Zdroj:

MŠMT, ČÁST 1,2

MŠMT, ČÁST 3

MŠMT, ČÁST 4

Tabulka rozdělení 1. část

Tabulka rozdělení 2. část

Tabulka rozdělení 3. část

Tabulka rozdělení 4. část