Město Vsetín – Rozdělení dotací v oblasti sportu a kultury pro rok 2016


Graf č. 1 – Dotace v oblasti sportu v roce 2016


Graf č. 2 – Sport – dle organizace


Graf č. 3 – Dle jednotlivých sportů


Graf č. 4 – Volnočasové sportovní aktivity – dle organizace


Graf č. 5 – Rozdělení dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu a volného času


Graf č. 6 – Rozdělení dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu a volného času: Programové dotace


Graf č. 7 – Rozdělení dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu a volného času: Individuální dotace

Město Vsetín dotuje a podporuje sport, kulturu a volnočasové aktivity. V rozpočtu na rok 2016 to najdeme pod kapitolou „VI. Závazné ukazatele veřejné podpory“. Celkem na tělovýchovu a sport a kulturu, cestovní ruch a volný čas se jedná o 2,82 % (10 934 000 Kč) z očekávaných běžných výdajů (387 603 000 Kč).
V rozpočtu tyto položky dělí následovně:

 • Dotace v oblasti sportu
  • sportovní činnost
  • volnočasové sportovní aktivity
 • Dotace v oblasti kultury
  • programové dotace (pravidelná celoroční činnost v kultuře)
  • individuální dotace (kultura, volná čas, cestovní ruch)

Dotace v oblasti sportu – sportovní činnost

Nejvýznamnějším příjemcem dotace je hokej (rozdělen 1 000 000 Kč muži, 5 150 000 Kč mládež, 160 000 Kč ženy). Nasleduje fotbal, tenis a ostatní. Podrobněji viz tabulka č. 1 a graf č.1 a č.2.

Dotace v oblasti sportu – volnočasové sportovní aktivity

Zde můžeme zařadit skaut, šachy, turisty. Podrobněji viz tabulka č. 2 a graf č. 1 a č. 4

Dotace v oblasti kultury – programové dotace

Do této kapitoly spadá podpora folklóru a divadla a podobných aktivit. Podrobněji viz tabulka č. 3 a graf č.6

Dotace v oblasti kultury – individuální dotace

Tato podkapitola přestavuje především podporu individuálních nezařaditelných aktivit. Podrobněji viz tabulka č. 4 a graf č.7

Podpora hokeje = politická záležitost?

Z prezentovaných dat je jasně patrné, že hokej je podporován mnohonásobně více, než ostatní sportovní nebo kulturní aktivity. Ukusuje si téměř 67% všech výdajů na sport. Opravdu je celá Vsetínská společnost zaměřena jen na hokej?

Podle mého názoru by pro město mělo být jednoznačnou prioritou podporovat sport, volnočasové aktivity mládeže do jednadvaceti let.

Samozřejmě se může argumentovat výkoností, ale věřím, že kdyby se finance převedli do jakéhokoliv sportu, například volejbalu, zaplatili by se profesionální trenéři mládeže, výsledky se dostaví stejně jako v hokeji.

Podrobněji viz graf č.3.

Co na to gender?

Z prezentovaných dat, lze odhadnout, že klučičí sporty a aktivity jsou minimálně v poměru 80:20 v neprospěch děvčat. Odpovídá to skutečnému gendrovému složení společnosti? Odpověď zní ne, viz. obrázek č.1 kdy budeme uvažovat skupinu obyvatel 0 – 19 let, tak je patrno, že to bude kolem 50:50.

věková struktura obyvatel

Obrázek č. 1: Věková struktura obyvatel

Představte si, jste rodič, máte dceru, chcete jí dát na nějakou ať sportovní nebo kulturní aktivitu, kam ji dáte? Z čeho máte na výběr?

Ano máte, je tady pár spolků, které svou činnost vykonávají téměř bez odměn.

 • stolní tenis (TJ Sokol Vsetín)
 • folklór (Jasénka, Vsacan)
 • gymnastika (TJ Sokol Vsetín)
 • tanec (All style unit – TJ Sokol Vsetín)

Již 5. září 2016 bude zastupitelstvo odsouhlasovat druhé kolo dotací,  zeptáte se svých volených zástupců, jestli je pro Vás a pro ně podpora hokeje prvořadá?

Není tohle dalším důvodem, proč se město vylidňuje? (v průměru 250 obyvatel za rok).

Nejjednodušší by bylo, aby vedení města řeklo: „hokej je politická záležitost“ a vyčlenila jej mimo rozpočet tělovýchovy a sportu a našlo peníze v nějaké jiné kapitole.

Děkuji Koalici pro otevřený Vsetín, že umožnila zveřejňovat podklady pro zastupitelstvo.


Vysvětlení částky na člena:

tato položka vznikla prostým podělení výše dotace počtem členů ze Vsetín do 21 let. Na některých položkách to klame, například hokej ženy, protože jen tři členky jsou ze Vsetína a do 21 let (celkem jich je 13 do 21 let).

 

Tabulka č.1: Dotace v oblasti sportu

Název klubu počet členů
do 21 let z VS
1. kolo 2. kolo (návrh) Celkem částka
na člena
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB – hokej 133 4,000,000 Kč 1,150,000 Kč 5,150,000 Kč 38,722 Kč
Fotbalový klub Vsetín o.s. – fotbal 131 900,000 Kč 300,000 Kč 1,200,000 Kč 9,160 Kč
VHK Vsetín s.r.o. – hokej 0 950,000 Kč 50,000 Kč 1,000,000 Kč 0 Kč
TJ MEZ Vsetín – 259 300,000 Kč 100,000 Kč 400,000 Kč 1,544 Kč
Tenisová škola Vsetín z.s. – tenis 80 200,000 Kč 200,000 Kč 400,000 Kč 5,000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol – tanec, gymnastika, stolní tenis, cvičení 262 200,000 Kč 130,000 Kč 330,000 Kč 1,260 Kč
Hokejový klub Vsetín – ženy – hokej 3 160,000 Kč 0 Kč 160,000 Kč 53,333 Kč
Sportovní klub policie Vsetín – karate, aikido, lukostřelba 56 150,000 Kč 0 Kč 150,000 Kč 2,679 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – házená 85 80,000 Kč 20,000 Kč 100,000 Kč 1,176 Kč
Florbal Vsetín, z.s. – florbal 67 0 Kč 80,000 Kč 80,000 Kč 1,194 Kč
Nohejbal klub Vsetín – nohejbal 41 50,000 Kč 30,000 Kč 80,000 Kč 1,951 Kč
VK AUSTIN Vsetín z.s. – volejbal 82 52,000 Kč 25,000 Kč 77,000 Kč 939 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – tenis 91 50,000 Kč 19,000 Kč 69,000 Kč 758 Kč
SKI KLUB MEZ VSETÍN – lyžování 16 30,000 Kč 25,000 Kč 55,000 Kč 3,438 Kč
SK BADMINTON Vsetín, o.s. – badminton 15 18,000 Kč 7,000 Kč 25,000 Kč 1,667 Kč
Klub BIATLON BOBRKY – biatlon 17 15,000 Kč 6,000 Kč 21,000 Kč 1,235 Kč
JUDO Valašsko z.s. – judo 21 15,000 Kč 5,000 Kč 20,000 Kč 952 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – basketbal 20 12,000 Kč 5,000 Kč 17,000 Kč 850 Kč
Elim Vsetín o.p.s. – atletika 14 0 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 714 Kč
Fighters centrum Spartakus Vsetín – bojové sporty 13 0 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 769 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – kuželky 16 5,000 Kč 4,000 Kč 9,000 Kč 563 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – kulturistika 8 0 Kč 5,000 Kč 5,000 Kč 625 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – orientační běh 7 0 Kč 5,000 Kč 5,000 Kč 714 Kč
Celkem 1.kolo / Celkem 2.kolo / Celkem/ Průměr 7,187,000 Kč 2,186,000 Kč 9,373,000 Kč 5,619 Kč

 

Tabulka č.2: Volno časové sportovní aktivity

Název klubu počet členů
do 21 let z VS
1. kolo 2. kolo (návrh) Celkem částka
na člena
Junák – český skaut, středisko Vsetín, z. s. – turistika, vodáctví 67 50,000 Kč 20,000 Kč 70,000 Kč 1,045 Kč
TJ Slovan Vsetín – jóga, turistika, vodáctví, cvičení 57 40,000 Kč 27,000 Kč 67,000 Kč 1,175 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 19058 SKORCI – turistika, vodáctví 33 16,000 Kč 10,000 Kč 26,000 Kč 788 Kč
Asociace TOM ČR, TOM 7331 Vsetín – turistika, vodáctví 24 14,000 Kč 10,000 Kč 24,000 Kč 1,000 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – šachy 36 13,000 Kč 7,000 Kč 20,000 Kč 556 Kč
Valašský šachový klub mládeže, z.s. – šachy 36 13,000 Kč 7,000 Kč 20,000 Kč 556 Kč
3. přední hlídka Royal Rangers Valašsko – turistika, vodáctví 25 13,000 Kč 7,000 Kč 20,000 Kč 800 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Semetín – hasičský sport 24 10,000 Kč 0 Kč 10,000 Kč 417 Kč
Vsetín Jokers – stolní hokej 18 10,000 Kč 0 Kč 10,000 Kč 556 Kč
Klub českých turistů Vsetín – turistika 0 0 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 0 Kč
KČT Valašsko Vsetín – turistika 0 0 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 0 Kč
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín – horolezectví 8 0 Kč 5,000 Kč 5,000 Kč 625 Kč
Celkem 1.kolo / Celkem 2.kolo / Celkem/ Průměr 179,000 Kč 113,000 Kč 292,000 Kč 1,045 Kč

 

Tabulka č.3: Kultura, cestovní ruchu a volný čas: programové dotace

Název klubu počet členů 1. kolo 2. kolo (návrh) Celkem částka
na člena
Divadlo v Lidovém domě 21 350,000 Kč 0 Kč 350,000 Kč 16,667 Kč
Folklorní spolek Jasénka 98 234,000 Kč 68,000 Kč 302,000 Kč 3,082 Kč
VSACAN 102 131,000 Kč 54,000 Kč 185,000 Kč 1,814 Kč
Vsacánek – dětský folklorní souboru Vsetín 43 122,000 Kč 8,000 Kč 130,000 Kč 3,023 Kč
Loutkové divadélko KOHÚTEK VSETÍN 31 0 Kč 110,000 Kč 110,000 Kč 3,548 Kč
Filmový klub ve Vsetíně 81 50,000 Kč 0 Kč 50,000 Kč 617 Kč
Pěveckému sbor SONET 16 15,000 Kč 20,000 Kč 35,000 Kč 2,188 Kč
BUBU – klubu dětské kultury, Vsetín 5 16,000 Kč 14,000 Kč 30,000 Kč 6,000 Kč
„LUMÍRU“ – MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR 14 29,000 Kč 0 Kč 29,000 Kč 2,071 Kč
Regionální pěvecké centrum Vsetín 60 15,000 Kč 10,000 Kč 25,000 Kč 417 Kč
Fotoklub Vsetín 30 12,000 Kč 1,000 Kč 13,000 Kč 433 Kč
Taneční skupině KOTÁR 16 12,000 Kč 0 Kč 12,000 Kč 750 Kč
Pěvecké sdružení valašských učitelek 15 4,000 Kč 6,000 Kč 10,000 Kč 667 Kč
Valašsský krůžek jazzový 5 0 Kč 10,000 Kč 10,000 Kč 2,000 Kč
Celkem 1.kolo / Celkem 2.kolo / Celkem/ Průměr 990,000 Kč 301,000 Kč 1,291,000 Kč 3,091 Kč

 

Tabulka č.4: Kultura, cestovní ruchu a volný čas: individuální dotace

Název 1. kolo 2. kolo (návrh) Celkem
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko 150,000 Kč 0 Kč 150,000 Kč
Český svazu bojovníků za svobodu 44,000 Kč 0 Kč 44,000 Kč
Římskokatolická farnost Vsetín 40,000 Kč 0 Kč 40,000 Kč
Mensa Česká republika 36,000 Kč 0 Kč 36,000 Kč
Celkem 1.kolo / Celkem 2.kolo / Celkem 270,000 Kč 0 Kč 270,000 Kč

 

Použité zdroje:

mestovsetin.cz